Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na XXIII spotkanie noworoczne Absolwentów
i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej z Kierownictwem Uczelni,
które odbędzie się 20 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00
w Sali Senatu, w Gmachu Głównym PW.
Podczas spotkania JM Rektor PW, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przedstawi aktualne problemy i zadania naszej Uczelni, natomiast Prezes naszego Stowarzyszenia, prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak, zaprezentuje najważniejsze wydarzenia z ubiegłorocznej działalności SAiP PW.
Po krótkiej dyskusji przemieścimy się do Małej Auli,
gdzie o godz. 18.00 rozpocznie się kolejny Salon Historyczny, którego program zamieszczamy poniżej.
Na zakończenie spotkania tradycyjny toast za pomyślność Politechniki Warszawskiej!

Zarząd SAiP PW

SALON HISTORYCZNY
„WALKA O ZACHODNIE GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ 1918 – 1921”

Wydarzenie odbędzie się w dniu 20 STYCZNIA 2020 roku (poniedziałek)
o godzinie 18.00 w Małej Auli Gmachu Głównego
Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1

Podczas spotkania zostanie przedstawiony przebieg powstania polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej na przełomie lat 1918-1919, domagających się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej. Następnie przedstawione będą rezultaty traktatu wersalskiego, który wszedł w życie równo 100 lat temu 10 stycznia 1920 roku, sankcjonującego odrodzenie Polski, zarys jej granic, ukształtowanych ostatecznie po trzech powstaniach śląskich w latach 1919-1021.

Prelekcje wygłoszą profesorowie Politechniki Koszalińskiej:
– prof. dr hab. Bogusław Polak
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
– dr hab. Michał Polak, prof. uczelni
Traktat Wersalski – powrót Polski na mapę Europy
– dr hab. Waldemar Handtke, prof. uczelni
Powstania Śląskie – przyczyny i skutki

Prelekcje uświetnią utwory Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego
w wykonaniu pianisty Piotra Latoszyńskiego.

Czytaj dalej