Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej w dniu 04.12.2023 r. wybrało nowego Prezesa Stowarzyszenia.

Poniżej aktualny skład Zarządu SAiP PW:

Prezes Stowarzyszenia: prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa,

Wiceprezes: Jolanta Hibner,

Sekretarz: Tomasz Piłka,

Skarbnik: Paweł Zając,

Członkowie Zarządu: Jerzy Baranowski, Sylwester Gładyś, Piotr Godlewski, Kazimierz Mart.

Czytaj dalejW związku z rezygnacją prezesa SAiP PW, dnia 04.12.2023 r. o godz. 18:00 w Sali Senatu w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SAiP PW, na które uprzejmie zapraszamy.

Porządek Walnego Zebrania

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad zebrania.
  4. Informacja Zarządu o bieżącej działalności Stowarzyszenia i planach na najbliższą przyszłość.
  5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
  6. Wybór Prezesa Zarządu SAiP PW,
  7. Ogłoszenie wyników wyborów.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Liczymy na niezawodną obecność.

Czytaj dalej