Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Dnia 15 stycznia 2015 r. w Sali Senatu PW gościliśmy JMR Prof. Jana Szmidta
Przybyło ponad 100 osób spośród zaproszonych Członków SAiPPW
Pan Rektor przedstawił nam Program Obchodów 100 lecia Wznowienia Wykładów w Języku Polskim na Politechnice Warszawskiej. Podkreślił rolę jaka przypada w tych obchodach SAiPPW
Zarząd z zadowoleniem przyjął informację że na ukończeniu jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego otoczenia PW i aprobatę Pana Rektora
Naszego wniosku, aby w tym planie znalazło się miejsce na Dowód Pamięci Społeczności PW o Naszych Bohaterach Studentach, którzy oddali życie w walce
o Niepodległość Ojczyzny w latach 1918-1920. Ten Hołd należy IM się tym bardziej, że Ofiara Ich Życia pozwoliła rozwijać się Naszej Ojczyźnie i Naszej Szkole, Wspaniałej Politechnice Warszawskiej.
Zgromadzeni z aprobatą przyjęli propozycję wydania Wspomnień Absolwentów PW tak aby w Roku 100-lecia wydawnictwo było dla chętnych dostępne…

informację zamieścił Kazimierz Mart

Czytaj dalejTradycyjnie już dnia 14.11.2014 społeczność Politechniki Warszawskiej reprezentowana przez:

– Kierownictwo Uczelni w osobach Prorektora prof. Władysława Wieczorka oraz Prorektora prof. Zbigniewa Kledyńskiego

– Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej

– Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej

przy udziale Chóru i Grupy rekonstrukcji historycznej „Radosław”

oddała hołd studentom Politechniki Warszawskiej poległym w walce o niepodległość i wolność Ojczyzny.
Odczytana została lista poległych i złożono kwiaty pod tablicami pamięci.

Czytaj dalejDnia 14.11.2014

podczas obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej odbyło się Uroczyste Wręczenie Dyplomów i Statuetek Złotej Księgi laureatom nominowanym przez Kapitułę Złotej Księgi na posiedzeniu dnia 3 września 2014.

 

Insygnia podczas Gali Złotej Księgi otrzymali:

Jolanta Emilia Hibner

Jan Krużyński

dr Włodzimierz Lewandowski

prof. Władysław Włosiński

Piotr Wojciechowski

 

Do Księgi został również wpisany absolwent wydziału MT, obywatel Chin prof. Sheng Zhu (PDF), który odbierze swoją Statuetkę gdy będzie mógł przyjechać do Polski.

Czytaj dalej