Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Na posiedzeniu tym podjęto uchwałę o wpisie prof. Wacława Zalewskiego do Złotej Księgi Absolwentów. Decyzja ta miała związek z wystawą twórczości prof. W. Zalewskiego, której otwarcie miało miejsce dnia 23 czerwca 2015 r. Z uwagi na fakt, że na otwarcie wystawy przyjechała rodzina prof. W. Zalewskiego, postanowiono wykorzystać tą okoliczność dla przekazania dyplomu i statuetki Złotej Księgi na ręce przybyłych członków rodziny, gdyż prof. mający obecnie 98 lat nie był w stanie osobiście odebrać nagrody.

Czytaj dalejWynikiem ich prac kierowanych przez dr. Grzegorza Buczka są projekty zmian w układzie zabudowy Starej Pragi, projekty nowych układów komunikacyjnych słowem pomysły na rewitalizację Pragi co pozwoliło by na zachowanie charakteru starego miasta ale również ożywienie go i przywrócenie mu wartości. Prace studentów są dostępne na wystawie w Praskim Muzeum Warszawy w dniach Wtorek i Czwartek od 12 do 20, przy ulicy Targowej 50/52 (okolice bazaru Różyckiego).
Informacje tą podajemy z uczuciem pewnej satysfakcji, bowiem powiązanie działalności dydaktycznej z praktycznym znaczeniem prac studentów jest statutowym postulatem Stowarzyszenia Absolwentów kierowanym pod adresem władz Uczelni. Udało się Stowarzyszeniu tym razem pozyskać dla inicjatywy, naszego absolwenta pana inż. Antoniego Dąbrowskiego społecznika na rzecz rewitalizacji Pragi, wsparcie ze strony Wydziału Architektury.

Czytaj dalej