Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Dnia 14.11.2014

podczas obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej odbyło się Uroczyste Wręczenie Dyplomów i Statuetek Złotej Księgi laureatom nominowanym przez Kapitułę Złotej Księgi na posiedzeniu dnia 3 września 2014.

 

Insygnia podczas Gali Złotej Księgi otrzymali:

Jolanta Emilia Hibner

Jan Krużyński

dr Włodzimierz Lewandowski

prof. Władysław Włosiński

Piotr Wojciechowski

 

Do Księgi został również wpisany absolwent wydziału MT, obywatel Chin prof. Sheng Zhu (PDF), który odbierze swoją Statuetkę gdy będzie mógł przyjechać do Polski.

Czytaj dalejOdbyło się przygotowywane od dawna spotkanie na starej Pradze.
Na zaproszenie Praskiego Stow.Rewitalizacji Pragi, a osobiście Kolegi Antoniego
Dąbrowskiego który jest animatorem działalności tego stowarzyszenia przybyła
Na Pragę grupa studentów z Koła Naukowego Inżynierii Miejskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej PW.Celem spotkania było zapoznanie się z programem jaki przygotowało Stowarzyszenie i jakie tematy ztego programu chcieliby zaproponować do współpracy
Z Kołem Naukowym..Pokazano nam wiele budynków XIX to wiecznych o pięknych elewacjach które popadają w ruinę i które zdaniem naszych przewodników ze Stow
Praskiego i powinny być czym prędzej zinwentaryzowane i opisane, bowiem
Upływ czasu spowoduje że odtworzenie rysunku elewacji będzie coraz trudniejsze.
Jest tu wilkie pole dla prac studentów i pracowników Wydziału Architektury,
Natomiast dla kolegów z Inżynierii Miejskiej zaproponowano prace studialne z zakresu
Rozwiązań komunikacji miejskiej; jak ograniczyć ruch kołowy na korzyść ruchu pieszego
Gdzie zaproponować ciągi spacerowe, gdzie trasy rowerowe itp.
Kol Antoni Dąbrowski zobowiązał się przekazać Politechnice tematy ewentualnych prac
Studenckich i nie tylko. Koledzy z koła naukowego przekażą opiekunowi Koła dr A. Brzezińskiemu oraz prodziekanowi odpowiedzialnemu za programowanie procesu dydaktycznego, informację o wizycie na Pradze i wnioski z niej wynikające.

Czytaj dalej