Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Data: 07 listopada 2012, Środa 10:00

Miejsce:  Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Duża Aula

W dniach 7-9 listopada 2012 roku w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej odbędzie się szósta edycja Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2012. Organizatorami imprezy jest Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, funkcję organizatora wykonawczego pełni firma Murator EXPO.

Celem Targów jest szeroka promocja literatury naukowej i pozycji podręcznikowych w gronie pracowników nauki, młodzieży akademickiej i wszystkich innych zainteresowanych odbiorców. Targi są również płaszczyzną wymiany myśli, dyskusji o sytuacji wydawców akademickich oraz o roli książek naukowych dziś i w przyszłości. Odwiedzający będą mieli niepowtarzalną okazję do zakupu interesujących pozycji po konkurencyjnych cenach.

Czytaj dalejInformacja o badaniach ponadstandardowych dla pracowników PW w r.a. 2012/2013.

Pismo okólne Kanclerza PW nr 6/2012  w sprawie ponadstandardowych usług medycznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej w r.a. 2012/2013 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskie.

Wszelkie aktualności można zawsze sprawdzić pod adresem: http://www.zdrowie.pw.edu.pl

Czytaj dalejProjekt ECO-Mobilność

ECO-Mobilność to projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej, realizowany na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. W ramach projektu opracowana zostanie platforma przyjaznych dla środowiska, kompatybilnych systemów transportu miejskiego – lokalnego i osobistego. Jest to propozycja rozwiązania problemów wynikających z rosnącego natężenia ruchu samochodów spalinowych w miastach.

Celem projektu jest umożliwienie osobom z posiadaną dysfunkcją narządów ruchu normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, nieograniczanego możliwością przemieszczania się i tym samym polepszenie dostępu do oferty edukacyjnej i rehabilitacyjnej, pracy i dóbr kultury.

W ramach platformy ECO-Mobilność realizowane będą następujące elementy:

  1. Personal Rapid Transit (PRT) – zeroemisyjny system transportu publicznego o charakterze indywidualnym z funkcją „od drzwi do drzwi”, nie stanowiący żadnej bariery dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wykorzystujący systemy wymienione w punktach 4-5.
  2. Zeroemisyjny miejski elektryczny ECO-samochód, w pełni dostosowany do potrzeb osób poruszających się za pomocą wózków inwalidzkich.
  3. Mechatroniczny system wspomagania ruchu „Veni-Prometeusz”, umożliwiający osobom niepełnosprawnym pionizację, poruszanie się i jednocześnie rehabilitację ruchową.
  4. Wózek inwalidzki nowej generacji z opcją pokonywania stopni i przeszkód oraz innowacyjny wózek napędzany przy pomocy dwóch dźwigni.
  5. System zewnętrznych stabilizatorów ortopedycznych z opcją leczenia funkcjonalnego umożliwiający poruszanie się i w miarę normalne funkcjonowanie osobie czasowo niepełnosprawnej ruchowo, którą może być ofiara wypadku lub osoba poddana leczeniu ortopedycznemu z powodu innych schorzeń. Polska modularna endoproteza stawu biodrowego.

Projekt „ECO-Mobilność” realizowany jest przez Wydział Transportu i jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Priorytetu I (Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe; Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.eco-mobilnosc.pw.edu.pl

Czytaj dalej