Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

plakat_A1 100 lat PKOl

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z przyjemnością informujemy o kolejnym, siódmym spotkaniu Salonu Sportowego  Klubu Absolwenta Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej.

W dniu 2 marca br. (poniedziałek)  o  godz. 18.00 w pomieszczeniach Klubu odbędzie się spotkanie  nt. Stulecia działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego .

Gośćmi spotkania będą i prelekcje wygłoszą:

Mieczysław Nowicki – v-ce prezes PKOl. , prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, b. polski kolarz szosowy i torowy, srebrny i brązowy medalista IO w Montrealu, złoty i brązowy medalista Mistrzostw Świata,

Andrzej Szalewicz – prezes PKOl w latach 1991-1997, absolwent PW,

Laureat „Złotej Księgi” wybitnych absolwentów PW,

dr hab. Michał Słoniewski – członek Akademii Olimpijskiej, dyplomata, menedżer w dziedzinie turystyki,

Henryk Urbaś – wieloletni rzecznik prasowy PKOl, redaktor prowadzący  Magazynu Olimpijskiego.

Spotkanie Salonu Sportowego nt. Stulecia działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest projektem realizowanym w ramach obchodów  na Politechnice Warszawskiej stulecia odzyskania niepodległości i odbudowy   polskiej państwowości  oraz wpisanym do kalendarium tych obchodów.

Obiecujemy także miłe niespodzianki!!!

 

Spotkanie odbędzie się w Klubie Absolwenta p. 04 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

 

W imieniu Zarządu SAiP PW  serdecznie zapraszamy

 

prof. Andrzej Jakubiak    mgr inż. Tomasz Piłka    dr Adam Zaborowski

Czytaj dalejW Dużej Auli Politechniki Warszawskiej w dniach 20 do 25 stycznia br. miała miejsce wystawa prac artystycznych absolwentów PW. Zorganizowało ją Koło Inżynierii Lądowej przy SAiP PW zainspirowane wcześniejszą wystawą studentów. W finisażu wystawy, 25 stycznia wzięło udział ponad 80 osób.

Swoje prace prezentowali:
Malarstwo – Ewa Habierska IL, Katarzyna Stasiak GiK, Karol Halwic IL
Fotografia – Barbara Krzywiec-Szczepaniak IL, Maria Siwik-Grużewska SJO
Ikona – Adam Łyszkowicz GiK
Rzeźba – Wojciech Pakuła vel Rutka IL

Ewa Habierska

Katarzyna Stasiak

Karol Halwic

Barbara Krzywiec-Szczepaniak

Maria Siwik-Grużewska

Adam Łyszkowicz

Wojciech Pakuła vel Rutka

Czytaj dalej„Walka o zachodnie granice Rzeczypospolitej 1918-1921” była tematem kolejnego Salonu Historycznego, organizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PW. Spotkanie odbyło się 20 stycznia 2020 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej, tradycyjnie w poniedziałek o godz. 18-tej

Salon Historyczny rozpoczął prof. Andrzej Jakubiak, Prezes SAiP PW. Następnie głos zabrał Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, który nawiązał w wystąpieniu do swoich doświadczeń związanych z tematyką spotkania.

 

Spotkanie prowadził dr inż. Sylwester Gładyś, organizator Salonów Historycznych SAiP PW.

Data spotkania nie została wybrana przypadkowo. Dokładnie 100 lat temu 21 stycznia 1920 roku zakończyła się  trwająca od 18 stycznia 1919 roku  paryska konferencja pokojowa na której przyjęty został Traktat Wersalski, główny traktat pokojowy kończący I wojnę światową, wprowadzający nowy ład polityczny oraz ustalający wiele granic  międzypaństwowych w Europie. Traktat potwierdzał polską niepodległość ale wprowadzał kilka punktów zapalnych, które przyczyniły się do nietrwałości jego zapisów. W latach 1918- 1921 trwały walki o zachodnie granice Rzeczypospolitej, wybuchło powstanie wielkopolskie i trzy powstania
śląskie.

Prowadzący spotkanie dr inż. S. Gładyś  zwrócił uwagę na udział studentów Politechniki Warszawskiej w tamtych wydarzeniach. Przytoczył fragment sprawozdania z działalności Politechniki w ciągu roku 1920/1921 , wygłoszone podczas uroczystego otwarcia roku akademickiego 1921/1922„ Mimo przecież pozornego pokoju, którym cieszyliśmy się w ubiegłym roku sprawozdawczym, były jednak chwile, kiedy smutkiem przejęły się serca nasze, kiedy wielu z młodzieży naszej, wrażliwej na niesłuszność i gwałt, wyrządzony przez zaborców pruskich na Górnym Śląsku, parci miłością do kraju, podążyło tam, na Śląsk, aby dopomóc organizacjom i siłom miejscowym przy plebiscycie i powstaniach – i tam legło. I znów przybyła garść ofiarnych młodzieńców, którzy, porzuciwszy spokojną pracę i naukę, ponieśli życie na stracenie w ofierze Wielkiej Ojczyźnie”.

Symbolem tego Salonu widocznym na plakatach i zaproszeniach była pocztówka z 1921 roku przedstawiająca Gmach Główny  Politechniki Warszawskiej z powiększonym fragmentem elewacji na którym znajduje się graffiti „Wszyscy do walki o Górny Śląsk

Przed rozpoczęciem prelekcji zaproszonych gości pianista Piotr Latoszyński przepięknie zagrał na fortepianie Bechstein rocznik 1935 jeden z najbardziej znanych utworów Fryderyka Chopina Etiudę C moll op.10 nr 12 ( etiudę rewolucyjną), dzieło, które wymaga od wykonawcy bardzo dużych umiejętności technicznych.

O wygłoszenie prelekcji na temat Powstania Wielkopolskiego, Traktatu Wersalskiego i Powstań Śląskich zostali poproszeni specjalizujący się w tej tematyce profesorowie Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej.

Pierwszy z nich, prof. zw. dr hab. Bogusław Polak  jest historykiem, politologiem i archiwistą. Zajmuje się historią polityczno – wojskową Polski XIX i XX wieku, biografistyką, wkładem Polaków w integrację europejską, bezpieczeństwem Polski XIX i XX wieku. Prof. Bogusław Polak omówił przebieg powstania polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej na przełomie lat 1918-1919, domagających się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej. To przyjazd I.J.Paderewskiego do Poznania 26 grudnia 1918r. wywołał niemieckie prowokacje w mieście, które następnego dnia doprowadziły do podjęcia akcji powstańczej.w Poznaniu a następnie w całej Wielkopolsce. Przedstawiona została chronologia walk powstańczych, formowanie się regularnego Wojska Wielkopolskiego, zdobycze powstańców potwierdzone rozejmem w Trewirz dnia 19 lutego 1919r.

Następnie dr hab. Michał Polak, prof. uczelni – historyk i ekonomista, dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, omówił  rezultaty traktatu wersalskiego, który wszedł w życie 10 stycznia 1920r. Traktat sankcjonował odrodzenie Polski, zarys jej granic. Przedstawiona została geneza, przebieg i skutki zapisów traktatowych dla odradzającej się II Rzeczypospolitej, a także rola premiera i ministra finansów Ignacego Jana Paderewskiego oraz Romana Dmowskiego w wynegocjowaniu ostatecznych warunków tworzenia niepodległego państwa, Prelegent wskazał jaki wpływ na polskie dążenia miał konflikt interesów francuskich i brytyjskich, skutkujący szeregiem ustępstw wobec Niemiec odnośnie przebiegu granicy polsko – niemieckiej.

O powstaniach śląskich z lat 1919-1921, które, obok powstania wielkopolskiego, były najistotniejszym elementem kształtowania zachodnich rubieży odradzającej się II Rzeczypospolitej, mówił dr hab. Waldemar Handke, prof. uczelni. zajmujący się historią najnowszą Polski ze szczególnym uwzględnieniem wojskowości, NSZZ „Solidarność” a także komunistycznego aparatu represji. Profesor Handke przekazał swoje spojrzenie na powstania śląskie, wskazał na wspólnotę Polaków zamieszkujących Górny Śląsk z innymi polskimi prowincjami będącymi pod zaborem pruskim – Wielkopolską i Pomorzem, Mówił o ok. 2 tysiącach Poznańczyków i innych Polakach bijących się o Śląsk, rozumiejących wspólnotę walki o powrót wszystkich ziem do odradzającej się Polski.

Wystąpienia prelegentów przeplatane były utworami Ignacego Jana Paderewskiego: Menuetem
G dur op. 14 nr 1 i Legendą As dur op. 16 nr 1. Na zakończenie pianista Piotr Latoszyński zagrał jeden
z najbardziej znanych polonezów Chopina Polonez As dur op. 53 .

Obecni do końca na spotkaniu Rektor prof. Jan Szmidt i Prorektor prof. Janusz Walo wręczyli zaproszonym prelegentom i pianiście publikację o historii Politechniki Warszawskiej a członkowie Zarządu SAiP PW pięknie oprawione 100 letnie pocztówki będące symbolem tego Salonu Historycznego.

Na zakończenie Salonu Historycznego wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wzniesienia toastu za pomyślność Politechniki Warszawskiej i do dyskusji o ciekawie przedstawionej problematyce spotkania.

Opracował:  Sylwester Gładyś

Zdjęcia: Witold Szulecki

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Źródło: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PW

Czytaj dalej