Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Dnia 21.04.2016 w Sali Senatu PW odbyło się tradycyjne Spotkanie Wiosenne Absolwentów PW z nowo wybranym Kierownictwem Politechniki Warszawskiej.
W spotkaniu wzięli udział: Jego Magnificencja Rektor PW prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, nowo wybrany Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński i
nowo wybrany Prorektor ds. Studenckich dr hab inż. Janusz Walo, prof. PW.
Na spotkanie przybyło około stu członków SAiPPW i zaproszonych gości. Podczas spotkania Jego Magnificencja Rektor przedstawił informację na temat aktualnego stanu prac inwestycyjnych i rozwojowych naukowo badawczych. Słuchacze otrzymali interesujące ich informacje o perspektywach rozwoju i zamierzeniach Kierownictwa Uczelni na najbliższe lata. Rektor podkreślił, że sprawą obecnie najważniejszą jest wykorzystanie skuteczne potencjału rozwojowego, którym po kilku latach rozwoju Uczelnia dysponuje.
Wielką wagę przywiązuje dzisiaj Kierownictwo Uczelni do współpracy z gospodarką, zwłaszcza w dziedzinie badawczo wdrożeniowej i do spraw rozwoju młodej kadry.
W trakcie dyskusji na temat perspektyw rozwojowych Wiceprezes Zarządu SAiPPW Kazimierz Mart przedstawił projekt Zarządu dotyczący nowej inicjatywy tzw. Mentoringu. Polega on na tym, że wybitni absolwenci PW a zwłaszcza ci wpisani już do Złotej Księgi będący jeszcze w pełni sił twórczych obejmą opieką utalentowanych i wyróżniających się członków Kół Naukowych. W wypadku laureatów działających za granicą można myśleć nawet o stypendiach i krótkich stażach. Działalność w charakterze mentora zgłosili już niektórzy wybitni absolwenci np. Prof. Józef Modelski, dr Marek Hołyński, dr Janusz Kapusta, dr Jerzy Orkiszewski i inni.
Na koniec spotkania Rektor wręczył medale pamiątkowe 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej za działalność w ruchu absolwenckim PW. Medale przyznane w ubiegłym roku otrzymali koledzy:
1. mg inż. Bronisław Angielczyk,
2. prof Andrzej Pachuta
3. mg inż. Tomasz Piłka.
Inne przyznane i nie wręczone dotychczas medale otrzymają wyróżnieni, podczas Walnego Zebrania Członków SAiPW w czerwcu bieżącego roku.

Czytaj dalejSzanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

W nawiązaniu do informacji o spotkaniu Wielkanocnym z nowo wybranym Kierownictwem Uczelni, informujemy uprzejmie, że spotkanie to, jako Wiosenne Spotkanie Absolwentów i Przyjaciół PW odbędzie się 21 kwietnia 2016 o godz. 15:00 w Sali Senatu PW. Zaproszenia o których wspominaliśmy zostały już wysłane do Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia. Po spotkaniu oficjalnym w Sali Senatu przewidziane jest spotkanie towarzyskie w Klubie Absolwenta, połączone z poczęstunkiem składkowym. Składka wynosi 20 zł, zbierana będzie przed spotkaniem w Sali Senatu. W dniu tym jak zazwyczaj, będzie można opłacić składkę roczną. Na spotkaniu tym będziemy mogli dowiedzieć się o najważniejszych planach strategiczno-rozwojowych Naszej Uczelni w najbliższych latach oraz będzie można usłyszeć inne ważne informacje o sprawach absolwenckich i stowarzyszeniowych.

Zapraszamy serdecznie Wszystkich Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia, na to Wiosenne Spotkanie.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW.

 

 

Czytaj dalejSzanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Pragnę poinformować Państwa, że z przyczyn od nas niezależnych, planowane wcześniej spotkanie Wielkanocne z nowo wybranym Rektorem Politechniki Warszawskiej, prof Janem Szmidtem odbędzie się w terminie późniejszym. Spotkanie to planowaliśmy na dzień 30.03.2016, ale niestety musieliśmy je przenieść na koniec kwietnia bieżącego roku. Zaproszenia na to spotkanie zostaną wysłane w terminie późniejszym.

 

Proszę przyjąć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Z wyrazami szacunku Kazimierz Mart

Czytaj dalej