Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Szanowna/y   Pani/Panie

W związku z upływem kadencji obecnych władz SAiP PW, zgodnie z  i  Statutu, dnia 05.12.20122 r. o godz. 18:00 (w drugim terminie o godz. 19) w Sali Senatu w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się Walne Zebranie Członków SAiP PW, na które uprzejmie zapraszamy.

Porządek Walnego Zebrania

 • Otwarcie Zebrania
 • Wybór przewodniczącego zebrania i protokólanta
 • Przyjęcie porządku obrad zebrania
 • Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej
 • Wybór Komisji wnioskowej
 • Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie prawomocności WZC
 • Sprawozdanie Zarządu SAiP PW z działalności programowej
 • Sprawozdanie finansowe Zarządu SAiP PW
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 • Dyskusja
 • Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SAiP PW
 • Zgłaszanie kandydatów do władz SAiP PW:
 • Prezesa SAiP PW,
 • Zarządu SAiP PW,
 • Komisji Rewizyjnej ,
 • Sądu Koleżeńskiego.
 • Wybory władz SAiP PW
 • Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję wnioskową
 • Ogłoszenie wyników wyborów
 • Wolne wnioski
 • Zamknięcie obrad

 

Liczymy na niezawodną obecność.

Z poważaniem,

Zarząd SAiP PW

 

Osoby zalegające ze składkami członkowskimi prosimy o wpłatę zaległości na  konto bankowe SAiP PW nr 35 1240 1053 1111 0000 0500 6007 w banku Pekao SA

Czytaj dalej 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na Wielką Galę wręczania dyplomów i statuetek Złotej Księgi Absolwenta Politechniki Warszawskiej, która odbędzie się 15.11.2022 o godzinie 19:00 w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Gorąco zachęcamy Państwa również do udziału w uroczystości poprzedzającej naszą Galę – o godzinie 18:40 w Dużej Auli złożymy wieńce pod tablicami upamiętniającymi studentów i pracowników naszej Uczelni poległych za ojczyznę.

Bardzo liczymy na Państwa obecność na obydwu uroczystościach.

Zarząd SAiP PW

Czytaj dalejW imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na Konferencję: prof. dr Grażyny Pajunen i prof. dr hab. n. med. Tomasza Karskiego p.t. ”Nauka Całkowicie Zmienia Sposób Starzenia Się Według Najnowszych Badań” w dniu 15 czerwca 2022 r. w godz. od 11:00 do 16:30 (rejestracja od godz. 10:00) w Centrum Zarządzania Innowacjami I Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4 w Warszawie

Więcej szczegółów dostępnych pod załączonym linkiem:

Zaproszenie_Konferencja_15 czerwca 2022 r Warszawa_CZIiTT PW

Czytaj dalej