Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Koordynator Zespołu ds. Centrum Kultury i Sztuki przekazał Dziekanowi Wydziału Architektury PW założenia funkcjonalne Centrum, opracowane m.in. na podstawie wniosków i postulatów kierownictwa zespołów artystycznych PW. Założenia te posłużą do wykonania projektu koncepcyjnego w ramach pracowni dyplomowych Wydziału.

27 lutego o godz. 18.00 w Klubie Absolwenta odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu, na którym m.in. zostaną podjęte decyzje dotyczące uruchomienia tzw. Salonów Klubu Absolwenta (muzyczny, dyskusyjny, historyczny, sportowy). Informacje o inauguracji Salonów będziemy przekazywać na bieżąco, pierwsze spotkanie planujemy na kwiecień b.r.

Gorąco zachęcamy do włączenia się w prace zespołów tematycznych. Można się zgłaszać drogą mailową lub przyjść na najbliższe posiedzenie zarządu.

Bardzo prosimy o dokonywanie opłat członkowskich – zaległych i bieżących. Szukamy także różnych form wsparcia finansowego i innego naszej działalności, o szczegółowych potrzebach poinformujemy w najbliższych informacjach.

Czytaj dalejTradycyjne, noworoczne spotkanie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej z władzami uczelni odbyło się już po raz dwudziesty. Pierwszego lutego b. roku w Sali Senatu PW spotkał się z nami Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób, w tym członkowie Zarządu SAiP z prezesem, prof. Andrzejem Jakubiakiem. Był także obecny honorowy prezes, prof. Grzegorz Pawlicki.

Po powitaniu zebranych przez prezesa zarządu głos zabrał JM Rektor PW, który nakreślił aktualną sytuację naszej Alma Mater na tle bieżących zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym. Prof. Szmidt omówił także prace nad nową ustawą, zwracając uwagę na możliwe konsekwencje dla uczelni technicznych. Po wystąpieniu Rektora w krótkiej dyskusji głos zabrali kol. Krzysztof Sobków i kol. Janusz Pieńkowski.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja przez prezesa, prof. Jakubiaka, celów i zadań naszego Stowarzyszenia, zaplanowanych do realizacji w bieżącej kadencji, czyli do roku 2020. Była to rozszerzona i zaktualizowana wersja wystąpienia prezesa podczas obrad Senatu PW w grudniu ub. roku. Poniżej przedstawiamy pełny zestaw prezentowanych plansz, co powinno przybliżyć bieżącą działalność SAiP PW.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy przeszli do Klubu Absolwenta, gdzie JM Rektor wzniósł toast za pomyślność naszego Stowarzyszenia, a następnie odbyły się niezwykle ważne i integrujące spotkania kuluarowe przy obficie zastawionym bufecie.

Czytaj dalej