Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej w dniu 15.09.2016 r. wybrało Nowe Władze Stowarzyszenia.

Zarząd

Prezesem Stowarzyszenia został prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak,

Wiceprezesem: pani Jolanta Hibner,

Sekretarzem: Tomasz Piłka,

Skarbnikiem: Paweł Zając,

Członkami Zarządu: Jerzy Baranowski, Tadeusz Namedyński, Krzysztof Sobków i Adam Zaborowski.

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Apoloniusz Dobrzycki

Członkowie KR : Aurelia Konopacka i Piotr Kroenke

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Jerzy Majcher,

Członkowie SK: Janusz Drużycki i Zdzisław Firlej

 

Honorowym Prezesem Stowarzyszenia został prof. dr hab. Grzegorz Pawlicki.

Pełnomocnikiem Zarządu ds. Tradycji i Pamięci Historycznej zastał Kazimierz Mart.

Czytaj dalejDnia 21.04.2016 w Sali Senatu PW odbyło się tradycyjne Spotkanie Wiosenne Absolwentów PW z nowo wybranym Kierownictwem Politechniki Warszawskiej.
W spotkaniu wzięli udział: Jego Magnificencja Rektor PW prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, nowo wybrany Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński i
nowo wybrany Prorektor ds. Studenckich dr hab inż. Janusz Walo, prof. PW.
Na spotkanie przybyło około stu członków SAiPPW i zaproszonych gości. Podczas spotkania Jego Magnificencja Rektor przedstawił informację na temat aktualnego stanu prac inwestycyjnych i rozwojowych naukowo badawczych. Słuchacze otrzymali interesujące ich informacje o perspektywach rozwoju i zamierzeniach Kierownictwa Uczelni na najbliższe lata. Rektor podkreślił, że sprawą obecnie najważniejszą jest wykorzystanie skuteczne potencjału rozwojowego, którym po kilku latach rozwoju Uczelnia dysponuje.
Wielką wagę przywiązuje dzisiaj Kierownictwo Uczelni do współpracy z gospodarką, zwłaszcza w dziedzinie badawczo wdrożeniowej i do spraw rozwoju młodej kadry.
W trakcie dyskusji na temat perspektyw rozwojowych Wiceprezes Zarządu SAiPPW Kazimierz Mart przedstawił projekt Zarządu dotyczący nowej inicjatywy tzw. Mentoringu. Polega on na tym, że wybitni absolwenci PW a zwłaszcza ci wpisani już do Złotej Księgi będący jeszcze w pełni sił twórczych obejmą opieką utalentowanych i wyróżniających się członków Kół Naukowych. W wypadku laureatów działających za granicą można myśleć nawet o stypendiach i krótkich stażach. Działalność w charakterze mentora zgłosili już niektórzy wybitni absolwenci np. Prof. Józef Modelski, dr Marek Hołyński, dr Janusz Kapusta, dr Jerzy Orkiszewski i inni.
Na koniec spotkania Rektor wręczył medale pamiątkowe 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej za działalność w ruchu absolwenckim PW. Medale przyznane w ubiegłym roku otrzymali koledzy:
1. mg inż. Bronisław Angielczyk,
2. prof Andrzej Pachuta
3. mg inż. Tomasz Piłka.
Inne przyznane i nie wręczone dotychczas medale otrzymają wyróżnieni, podczas Walnego Zebrania Członków SAiPW w czerwcu bieżącego roku.

Czytaj dalej