Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Realizowane w PW od lat programy International MBA oraz Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej zajęły I miejsce w rankingu MBA magazynu Home&Market 2011.

W rankingu autorzy brali pod uwagę trzy główne kryteria oceniające studia MBA tj: warunki studiowania, wymagania stawiane kandydatom i stopień internacjonalizacji. Każdemu z kryteriów były przydzielone punkty a ich suma decydowała o pozycji w rankingu.

Oto pierwsze pięć miejsc w rankingu:

  1. Executive MBA Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
  2. International MBA Szkoła Bizensu Politechniki Warszawskiej
  3. Franklin University MBA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  4. Executive MBA Uniwesytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  5. CeMBA – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Czytaj dalej