Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Dnia 15 stycznia 2015 r. w Sali Senatu PW gościliśmy JMR Prof. Jana Szmidta
Przybyło ponad 100 osób spośród zaproszonych Członków SAiPPW
Pan Rektor przedstawił nam Program Obchodów 100 lecia Wznowienia Wykładów w Języku Polskim na Politechnice Warszawskiej. Podkreślił rolę jaka przypada w tych obchodach SAiPPW
Zarząd z zadowoleniem przyjął informację że na ukończeniu jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego otoczenia PW i aprobatę Pana Rektora
Naszego wniosku, aby w tym planie znalazło się miejsce na Dowód Pamięci Społeczności PW o Naszych Bohaterach Studentach, którzy oddali życie w walce
o Niepodległość Ojczyzny w latach 1918-1920. Ten Hołd należy IM się tym bardziej, że Ofiara Ich Życia pozwoliła rozwijać się Naszej Ojczyźnie i Naszej Szkole, Wspaniałej Politechnice Warszawskiej.
Zgromadzeni z aprobatą przyjęli propozycję wydania Wspomnień Absolwentów PW tak aby w Roku 100-lecia wydawnictwo było dla chętnych dostępne…

informację zamieścił Kazimierz Mart

Czytaj dalejTradycyjnie już dnia 14.11.2014 społeczność Politechniki Warszawskiej reprezentowana przez:

– Kierownictwo Uczelni w osobach Prorektora prof. Władysława Wieczorka oraz Prorektora prof. Zbigniewa Kledyńskiego

– Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej

– Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej

przy udziale Chóru i Grupy rekonstrukcji historycznej „Radosław”

oddała hołd studentom Politechniki Warszawskiej poległym w walce o niepodległość i wolność Ojczyzny.
Odczytana została lista poległych i złożono kwiaty pod tablicami pamięci.

Czytaj dalej