Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Szanowni Państwo

Drogie Koleżanki i Koledzy.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym spotkaniu Salonu Historycznego Klubu Absolwenta Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej.

W dniu 11 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 18,00 w pomieszczeniach Klubu odbędzie się spotkanie poświęcone Historii Politechniki Warszawskiej prezentowanej na pocztówkach i zdjęciach ze zbiorów Sylwestra Gładysia.

Prowadzący prezentację dr inż. Sylwester Gładyś w swoich zbiorach posiada kolekcję ponad 250 pocztówek, medale i odznaki, czasopisma, dokumenty, przedmioty tematycznie  związane z Politechniką Warszawską.

Prezentowane będą najstarsze pocztówki Gmachu Głównego z 1901 roku na których widnieje jeszcze ogrodzenie placu budowy, wybudowany Gmach Fizyki, Gmach Chemii, Duża Aula z reprezentacyjną klatką schodową i wnętrza krużgankowego dziedzińca. Następnie pocztówki z  okresu carskiego, z lazaretu zlokalizowanego na Politechnice w czasie I wojny światowej, ze zjazdów, kongresów, wystaw na Politechnice w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Nie zabraknie również pocztówek z wizerunkiem Gmachu Głównego odbudowanego ze zniszczeń po II wojnie światowej.

Dodatkowo dostępne będą egzemplarze Tygodnika Ilustrowanego informujące o wydarzeniach na PW z lat 1898-1939. Zaprezentowane będą medale wydane w 1915 r. z okazji otwarcia Politechniki i Uniwersytetu w Warszawie, na 50-lecie z 1965 i na 100-lecie z 2015 r.

 

Dr inż. Sylwester Gładyś ukończył studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w 1978 roku. Pracuje na Wydziale Transportu PW na stanowisku adiunkta w Zakładzie Inżynierii Transportu Lotniczego. W latach 1990- 1996 był prodziekanem Wydziału Transportu ds. Studenckich. Podróżnik, alpinista, kolekcjoner, członek Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji.

Czytaj dalej