Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XXI spotkanie noworoczne Absolwentów

 i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej z Kierownictwem Uczelni,

które odbędzie się 17 stycznia 2018 roku (środa) o godzinie 18.00

w Sali Senatu w Gmachu Głównym PW.

Podczas spotkania JM Rektor PW, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przedstawi aktualne problemy i zadania naszej Uczelni.

W programie tradycyjny toast za pomyślność Politechniki Warszawskiej!  

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej PW, na podstawie par. 19 Statutu, zwołuje Walne Zebranie Członków SAiP PW w dniu 17 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 17.45 (ew. w drugim terminie o godz. 18.45) w Sali Senatu w Gmachu Głównym PW.

Porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokólanta.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Informacje prezesa Zarządu o działalności Stowarzyszenia w ostatnim roku.
  6. Wybory uzupełniające do Zarządu SAiP PW.

6.A. Uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej SAiP PW

  1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

 

Punkt 6.A. został wprowadzony jako autopoprawka Zarządu, już po wysłaniu imiennych zaproszeń do członków SAiP (które omyłkowo nie zawierały tego punktu). Projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnej jest do wglądu w biurze Zarządu i będzie udostępniony P.T. Członkom tuż przed obradami Walnego Zebrania.

 

Prosimy o niezawodne przybycie na obrady, które będą połączone z noworocznym spotkaniem z władzami uczelni. Zwracamy się również z gorącą prośbą o opłacenie składek członkowskich przelewem na konto bankowe: 35 1240 1053 1111 0000 0500 6007, ewentualnie gotówką przed lub po Walnym Zebraniu.

 

Z poważaniem,

w imieniu Zarządu SAiP PW

 

mgr inż. Tomasz Piłka   Sekretarz Zarządu                prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak  Prezes Zarządu

 

 

 

 

Czytaj dalejSzanowni Państwo

Drogie Koleżanki i Koledzy.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym spotkaniu Salonu Historycznego Klubu Absolwenta Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej.

W dniu 11 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 18,00 w pomieszczeniach Klubu odbędzie się spotkanie poświęcone Historii Politechniki Warszawskiej prezentowanej na pocztówkach i zdjęciach ze zbiorów Sylwestra Gładysia.

Prowadzący prezentację dr inż. Sylwester Gładyś w swoich zbiorach posiada kolekcję ponad 250 pocztówek, medale i odznaki, czasopisma, dokumenty, przedmioty tematycznie  związane z Politechniką Warszawską.

Prezentowane będą najstarsze pocztówki Gmachu Głównego z 1901 roku na których widnieje jeszcze ogrodzenie placu budowy, wybudowany Gmach Fizyki, Gmach Chemii, Duża Aula z reprezentacyjną klatką schodową i wnętrza krużgankowego dziedzińca. Następnie pocztówki z  okresu carskiego, z lazaretu zlokalizowanego na Politechnice w czasie I wojny światowej, ze zjazdów, kongresów, wystaw na Politechnice w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Nie zabraknie również pocztówek z wizerunkiem Gmachu Głównego odbudowanego ze zniszczeń po II wojnie światowej.

Dodatkowo dostępne będą egzemplarze Tygodnika Ilustrowanego informujące o wydarzeniach na PW z lat 1898-1939. Zaprezentowane będą medale wydane w 1915 r. z okazji otwarcia Politechniki i Uniwersytetu w Warszawie, na 50-lecie z 1965 i na 100-lecie z 2015 r.

 

Dr inż. Sylwester Gładyś ukończył studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w 1978 roku. Pracuje na Wydziale Transportu PW na stanowisku adiunkta w Zakładzie Inżynierii Transportu Lotniczego. W latach 1990- 1996 był prodziekanem Wydziału Transportu ds. Studenckich. Podróżnik, alpinista, kolekcjoner, członek Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji.

Czytaj dalej