Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Pragnę poinformować Państwa, że z przyczyn od nas niezależnych, planowane wcześniej spotkanie Wielkanocne z nowo wybranym Rektorem Politechniki Warszawskiej, prof Janem Szmidtem odbędzie się w terminie późniejszym. Spotkanie to planowaliśmy na dzień 30.03.2016, ale niestety musieliśmy je przenieść na koniec kwietnia bieżącego roku. Zaproszenia na to spotkanie zostaną wysłane w terminie późniejszym.

 

Proszę przyjąć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Z wyrazami szacunku Kazimierz Mart

Czytaj dalejNa posiedzeniu tym podjęto uchwałę o wpisie prof. Wacława Zalewskiego do Złotej Księgi Absolwentów. Decyzja ta miała związek z wystawą twórczości prof. W. Zalewskiego, której otwarcie miało miejsce dnia 23 czerwca 2015 r. Z uwagi na fakt, że na otwarcie wystawy przyjechała rodzina prof. W. Zalewskiego, postanowiono wykorzystać tą okoliczność dla przekazania dyplomu i statuetki Złotej Księgi na ręce przybyłych członków rodziny, gdyż prof. mający obecnie 98 lat nie był w stanie osobiście odebrać nagrody.

Czytaj dalej