Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Odbyło się przygotowywane od dawna spotkanie na starej Pradze.
Na zaproszenie Praskiego Stow.Rewitalizacji Pragi, a osobiście Kolegi Antoniego
Dąbrowskiego który jest animatorem działalności tego stowarzyszenia przybyła
Na Pragę grupa studentów z Koła Naukowego Inżynierii Miejskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej PW.Celem spotkania było zapoznanie się z programem jaki przygotowało Stowarzyszenie i jakie tematy ztego programu chcieliby zaproponować do współpracy
Z Kołem Naukowym..Pokazano nam wiele budynków XIX to wiecznych o pięknych elewacjach które popadają w ruinę i które zdaniem naszych przewodników ze Stow
Praskiego i powinny być czym prędzej zinwentaryzowane i opisane, bowiem
Upływ czasu spowoduje że odtworzenie rysunku elewacji będzie coraz trudniejsze.
Jest tu wilkie pole dla prac studentów i pracowników Wydziału Architektury,
Natomiast dla kolegów z Inżynierii Miejskiej zaproponowano prace studialne z zakresu
Rozwiązań komunikacji miejskiej; jak ograniczyć ruch kołowy na korzyść ruchu pieszego
Gdzie zaproponować ciągi spacerowe, gdzie trasy rowerowe itp.
Kol Antoni Dąbrowski zobowiązał się przekazać Politechnice tematy ewentualnych prac
Studenckich i nie tylko. Koledzy z koła naukowego przekażą opiekunowi Koła dr A. Brzezińskiemu oraz prodziekanowi odpowiedzialnemu za programowanie procesu dydaktycznego, informację o wizycie na Pradze i wnioski z niej wynikające.

Czytaj dalejObecni:
1. Prof. Włodzimierz Kurnik – Przewodniczący Kapituły
2. Prof. Zbigniew Florjańczyk
3. Jan Gawęcki
4. Marek Hołynski
5. Jerzy Kleps
6. Ryszard Kossowski
7. Mirosław Pawłowski
8. Zygmunt Trześniewski
9. Prof. Piotr Wolański

Goście zaproszeni:
Prof. Grzegorz Pawlicki i Kazimierz Mart

Kapituła na wniosek Zarządu SAiPPW rozpatrzyła listę kandydatów zgłoszonych w lipcu br.
Postanowiono powiększyć liczbę Laureatów Wpisu do Złotej Księgi w roku 2014,
rozpoczynającym obchody 100-lecia PW, do siedmiu (7) osób.

Oto osoby nominowane do Wpisu:
1. Prof. Maciej Grabski wybitny naukowiec w dziedzinie inżynierii materiałowej
2. Jolanta Emilia Hibner absolwentka Wydz. Ochrony Środodowiska, zasłużony inżynier dla gosp. Komunalnej W-wy, Europosłanka RP
3. Jan Krużynski absolwent MEiL konstruktor i producent sprzętu rehabilitacyjnego
4. Dr Włodzimierz Lewandowski geofizyk w Sevres pod Paryżem
5. Piotr Wojciechowski konstruktor w technice obronnej
6. Prof. Władysław Włosiński wybitny naukowiec w dziedzinie inż. Materiałowej
7. Prof. Sheng Zhu obywatel Chin doktorant PW inżynieria materiałowa

Do osób tych wysłane zostały pisma gratulacyjne Zarządu SAiPPW.

Czytaj dalejDnia 03. 09. 2014 Kapituła Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej nominowała spośród zgłoszonych kandydatów
7 osób do Wpisu w Złotej Księdze Absolwentów;

Czytaj dalej